صفحه اصلی > مخاطبان کنفرانس
.: مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس:

اساتید و هیئت علمی دانشگاهها

مشاوران و مدرسان روان شناسی و علوم اجتماعی

پژوهشگران و صاحب نظران روان شناسی و علوم اجتماعی

دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری رشته روان شناسی و علوم اجتماعی

سایر افراد علاقمند به کسب ارتقای دانش روان شناسی و علوم اجتماعی