صفحه اصلی > برنامه های همایش
.: برنامه های همایش

برنامه های کنفرانس:

برگزاری کارگاه های آموزشی بصورت حضوری

ارائه مقاله به صورت شفاهی،مجازی و پوستر

برگزاری میزگردهای تخصصی

جلسه بحث و بررسی موضوعات برتر پژوهشی

چاپ مقالات برتر در مجلات علمی پژوهشی